(رینفورس) تقویت جنسی مردان
(رینفورس) تقویت جنسی مردان
 • وضعیت کالا موجود
 • ضریب کالا 1
 • قیمت مصرف کننده 590000 ریال
 • امتیاز کالا 1 واحد
 • جمع امتیازات 1 واحد
 • جمع قیمت 590000 ریال
 • تعداد تسویه ی سبد خرید
3 0%

توضیحات

(رینفورس) تقویت جنسی مردان

کاربرد:

تقویت جنسی مردان

جلوگیری از زود انزالی

افزایش اسپرم

رفع نازایی مردان

عدم توانايي در داشتن يک فرزند يک رويـداد غـم انگيـز براي ميليونهـا نفـر در زنـدگي مشترکـشان اسـت. براسـاس
آمارهاي سازمان بهداشت جهاني ۱۰ ،WHOتا ۱۵درصد از زوجهـا برخــي از انـواع مــشکلات نابـاروري را در زنــدگي
مشترکشان تجربه کردهاند که حدود ۴۰درصد از آنها به علت فاکتورهاي مردانه بوده است. باروري در مردان شامل توانـايي
در توليد اسپرم نرمال به تعداد کافي، همراه با توانايي و تمايل در برقراري رابطهی جنسي است. برخـي از عوامـل مختلـف در بروز نابـاروري در مـردان عبارتنـد از اخـتلالات ژنتيکـي؛انسداد مجراي تناسلي، واريکوسل، کاهش توليد اسپرم، کاهش پارامترهاي اسپرم با کيفيت، اختلال در نعوظ و ناتواني جنسي مرد است. مطالعات نشان ميدهـد کـه پارامترهـاي اسـپرم در25تا ۴۰درصد از مردان زير حـد اسـتاندارد مـيباشـد.(2)

عوامل متعددي ميتوانند توليد اسپرم را تحت تاثير قرار دهنـد و در بروز ناباروري دخيل باشند. (3)از ميان اين عوامل مـيتـوان به مصرف داروهاي مخصوص در شـيمي درمـاني سـرطانهـا، آنتي بيوتيكها، مواد سمي، آفت كشها، تشعـشعات، اسـترس، آلودگي هوا و عدم دريافـت كـافي ويتـامينهـا اشـاره نمـو(4). مشخص شـده اسـت كـه ايـن عوامـل مـيتواننـد بـا ايجـاد راديكالهاي آزاد و اكسيداسيون سلولهاي ژرمينال جنسي دربافت بيضه غلظت اسـپرم را كـاهش دهنـد. (5)تحقيقـات نـشان ميدهند كه استفاده از آنتي اكسيدانتها و ويتامينهاي Aو Eو Cاز طريق كاهش آسيبهاي ايجادشده توسط راديكالهاي آزاد و تقويت و استحكام سدخوني اسپرمها ميتواند در درمان و ترميم DNAبيضهاي و ناباروري مردان مـوثر واقـع گـردد.(6)

در کشور ما در مطالعهاي که بر روي  ۱۲۰۰۰زوج انجـام گرفت نشان داد که حـدود يـک چهـارم از زوجهـاي ايرانـي ناباروري اوليه را در طول زندگي مشترکشان تجربه مـيکننـد. (7)مطالعات ديگري نشان ميدهد که ميزان ناباروري در کشور ما بالاتر از استانداردهاي جهاني اسـت و شـواهد جديـد نـشان دهندهی آن است که در سالهاي اخير کيفيت اسپرم در مردان بيش از پيش کاهش يافته است .در بين روشهاي مختلف درمان، استفاده از گياهان دارويي يکي از روشهايي است کـه در بين ملتهاي مختلف براي مواجهه با اين مـشکل انتخـاب شده است. (8)اين گياهان در درمان اختلالات توليد اسپرم، سـرد مزاجي، ضعف و سستي جنسي در طرفين و مشکل نعوظ بـه کار برده شده است.(9) استفاده از گياهان دارويـي يـک گزينـهی مقرون به صرفه و در دسـترس را در اختيـار همـه زوجهـاي نابارور قرار ميدهد .در سالهای اخير در مراکز پژوهشي و دانشگاهي کشورمان مطالعـات متعـددي بـر روي برخـي از گياهان و خواص آنهـا در درمـان نابـاروري صـورت گرفتـه است. پياز و زنجبيل، سير، روغن ذرت و بادام زميني، زيتـون، شـويد، سـداب، کرچـک، کنگـر، گزنـه، گلپـر، آب بـشقابي، بومادران، شاهتره، مغز گردو، هويج و نخود از جمله گياهـاني هستند که در مراکز تحقيقاتي کشورمان بر روي خواص ضـد ناباروري آنها مطالعاتي صورت گرفته است. درزنجبیل خاصيت ضدتهوع و استفراغ قوي، ضداكسيدان و ضدسرطان، كاهشدهنده چسبندگي پلاكتها )رقيقكردن خون،         هضم كننده، محرك و مغذي معده، ضدميكروب، كاهشدهنده كلسترول، معرق، صفراآور و چند اثر مهم ديگر است. يكي از آثار زنجبيل به دلیل وجود  ماده اوزنول در افزايش قواي جنسي موثر است..خواص مهم دارچين شامل آثار ضددرد، ضدميكروب، ضدتهوع، ضداسهال، ضدهيستامين، كاهشدهنده پرفشاريخون، كاهش دهنده چربي خون، محرك و مقوي معده و چند اثر ارزنده ديگراست. يكي از خواص دارچين به دليل طبيعت گرم آن و وجود ماده در حدود 2 درصد اسانس است كه شامل 90-70 درصد ماده اوژنول است.اوژنول، افزايش دهنده قوای جنسي است.

 • دستور مصرف
 • روزانه سه وعده به مقدار 20 سی سی مصرف شود
 • می توان با 60 سی سی عرق زنجبیل مخلوط کرده و مصرف نمود.
 • حداکثر مقدار مجاز برای مصرف روزانه
 • 60 تا 90 سی سی طبق دستور پزشک(1)
 • بهترین زمان مصرف
 • حداقل در طول روز سه وعده مصرف گردد.
 • دوره مصرف
 • بنا به شرایط بیمار و صلاح دید پزشک متغیر است. (1)
 • پرهیز:
 • عدم استفاده از مواد غذایی که باعث کاهش میل جنسی می شود از جمله نوشابه های گازدار،خوراکی های سرخ شده و مصرف مشروبات الکلی
 • موارد منع مصرف:
 • تاکنون گزارشی صورت نگرفته است.
 • عوارض جانبی:
 • تا کنون هیچ گونه عارضه ای دیده نشده است.

 

مطالعات بالینی

 

 

 

 

میکس گیاهی تقویت جنسی مردان شش گیاه 1 (رینفورس) با توجه به اینکه با تکیه بر اصول علمی و دانش نوین از شش گیاه مختلف دارویی بی خطر (میخک، هل، بادرنجبویه، زنجبیل، دارچین، زعفران) توسط شرکت دانش بنیان اندیشه سلامت سبلان برند پروهیل تولید شده است، مراحل نخست تست بالینی را به صورت پایلوت بارها انجام داده است. به این صورت که یک میکس گیاهی غلیظ تولید شده و با دستور پزشک در بازه های زمانی 30  تا 120 روزه و میزان مصرف متوسط 60 تا 90 میلی لیتر در روز ( میزان مصرف و بازه زمانی استفاده آن با توجه به درجات بیماری و شرایط بدنی فرد متفاوت می باشد) در رژیم غذایی بیماران گنجانده شده و با چکاب های مکرر و با وسواس دقیق اثرات مثبت محصول بر روی عمده بیماران کبدی به اثبات رسیده است. طبق بررسی ها و گزارشات حاصله در مورد میزان موفقیت این محصول توسط پزشکان و بیماران در 80درصد افرادی که به عنوان جامعه بالینی در نظر گرفته شدند، با رعایت اصول رژیم غذایی به مصرف این میکس تا حد کامل بیماری به آنها کمک نمود و موجب برطرف شدن تمام علایم بیماری شد. حداقل عملکرد این محصول برای بقیه افراد باعث جلوگیری از پیشرفت بیماری بوده است و باعث افزایش اسپرم و تقویت قدرت باروری مردان می شود ( روش اطلاع از عملکرد میکس انجام آزمایش مربوطه و بررسی شرح حال بیمار می باشد.

 • تاییدیه علمی:

این محصول با عنوان شربت گیاهی موثر درتقویت جنسی مردان، ملی گواهی بخش ستاد ملی پژوهش و فناوری گیلان به شماره 1230/97 در تاریخ 20/3/1397 پس از اعتبار سنجی توسط داوران منتخب در سامانه ارزیابی فناوری ایران (سافا) در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار ( آذر 96 ) حائز شرایط سطح آمادگی فناوری (TRL) شش (6) شناخته شد. (سطح 9 بیانگر بالاترین سطح آمادگی فناوری و سطح 1 نشانگر پایینترین سطح می باشد.)

شرکت گیاهان داروئی اندیشه سلامت سبلان

شرکت دانش بنیان اندیشه سلامت سبلان به شماره ثبت ۱۰۴۵۲ که محصولات خود را با برند تجاری پروهیل عرضه می کند، در تیر ماه سال ۱۳۹۱ در اردبیل با هدف توسعه طب سنتی، تولید و ارائه محصولات فراوری شده از گیاهان دارویی به ثبت رسیده است. پیکره این شرکت متشکل از مهندسان و محققان فعال در زمینه گیاهان دارویی، متخصص طب سنتی این شرکت تحقیقات خود را بر اساس فرموله و ساخت داروهای گیاهی آغاز کرده وپس از چندین ماه پژوهش بر روی مواد موثره گیاهان دارویی موفق به ساخت پماد گیاهی به عنوان طرح دفاعی و سلامت محور جهت ترمیم سوختگی شده است. شرکت اندیشه سلامت سبلان در آبان ماه سال ۱۳۹۴ بعنوان شرکت دانش بنیان فعال در حوزه داروهای پیشرفته مورد تایید معاونت علمی ریاست جمهوری قرارگرفته است. این شرکت در استان های مختلف نمایندگی دارد. محصولات این شرکت از نظر کیفی، استاندارد بین المللی haccp، استاندارد کیفیت مواد غذایی ۲۲۰۰۰ اروپا را دریافت کرده و برای دریافت استاندارد جی ام وی و ایزو ۹۰۰۱ نیز اقداماتی انجام گرفته است.

logo-samandehi

 • ادرس: آدرس : اردبیل،بزرگراه شهدا،خیابان شهید دستغیب،مجتمع تولیدی فراورده های گیاهی پروهیل
 • کدپستی: ایران ، تهران ، اردبیل
 • بازخورد مشتری: بازخورد مشتری
 • تلفن : 045-33396430
 • تلفن: 045-33396430
 • ایمیل:
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت به صورت اختصاصی متعلق به شرکت بهسان فارما است Copyright © All rights reserved | This template is made with by Khakdel